testmenu


Jak získat autentizační (přihlašovací) údaje od Finančního úřadu

  Požádat o autentizační (přihlašovací) údaje k Daňovém portálu může poplatník pouze jedním z následujících dvou způsobů:

  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky - v takovém případě mu budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky
  • osobně (nebo zástupce) na libovolném finančním úřadu
  Osobní převzetí:
  O vydání svých autentizačních údajů můžete vy nebo Váš zplnomocněný zástupce požádat na kterémkoliv Finančním úřadě. Nemusí se jednat o Váš místně příslušný úřad.

  Pokud bude vydání vyřizovat zástupce:
  • plná moc musí obsahovat pravomoc k podání žádosti o autentizační údaje a také k jejich převzetí 
  • zástupcem může být osoba fyzická i právnická 
  • podpis pověřujícího nemusí být notářsky ověřený
  Příklad plné moci: http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf (stránky 2/7 až 4/7)
  Zájemce o přístup k Daňovému portálu v ní pověřuje společnost Red Eggs s.r.o. k tomu, aby za něj provedla požadované úkony.

  Než se vydáte na Finanční úřad, zjistěte si úřední hodiny na webu finanční správy zde: Vyhledávání územního pracoviště.
  Připravte si občanský průkaz, a pokud vyzvedáváte za firmu, které nejste jednatel, tak i zplnomocnění. 
  Autentizační údaje získáte okamžitě (v zapečetěné obálce) v rámci osobního jednání.

  Přihlášení na Daňový portál a nastavení údajů

  Pokud jste již získali přihlašovací/autentizační údaje, přihlašte se k Daňovému portálu na následující adrese: 
  Přihlášení uživatele ke službám aplikace EET

  • Vyplňte své autentizační údaje z obálky/datové schránky - Název uživatele (začíná písmenem A) a heslo (heslo i jméno přepisujte přesně, tzn. velká a malá písmena), 
  • zatrhněte okénko "Nejsem robot" a 
  • klikněte na "Přihlásit".
  Pokud se zobrazí okénko s fotografiemi, zatrhněte požadované obrázky (např. všechny, na kterých jsou cedule - zadání se vždy liší) a klikněte na "Ověřit". Stránky Vás vrátí na "Přihlášení uživatele ke službám EET", klikněte na "Přihlásit"

  Při prvním přihlášení stránka požaduje zadání nového hesla.
  Zvolte si je tak, ať je bezpečné.
  • Vyplňte potřebná políčka a klikněte na "Nastavit nové heslo". Stránky potvrdí, že heslo bylo úspěšně změněno.
  • Klikněte na "Pokračovat".
  Heslo si zapamatujte a nejlépe pečlivě zapište.
  Pokud byste heslo v budoucnu zapomněli, můžete požádat o jeho změnu pomocí kliknutí na odkaz  "Nemůžete se přihlásit? Zapomněli jste heslo? Požádejte o změnu hesla" vedle tlačítka "Přihlásit".

  Nyní přikročte k založení Vaší provozovny či provozoven.
  • V horní červené liště klikněte na "PROVOZOVNY".
  • Po zobrazení stránky klikněte na "+ Nová provozovna".
  • Vyplňte všechny požadované údaje.
  • Klikněte na "Založit provozovnu".
  Stránky Vám potvrdí, že Vaše provozovna byla založena.
  Pokud je to potřeba, můžete založit další provozovnu - klikněte opět na "+ Nová provozovna".
  Zde také můžete aktualizovat/měnit informace o Vašich provozovnách. Například při změně adresy.
  Nezapomeňte si poznamenat číslo provozovny, které jí bylo přiděleno po založení. Číslo je potřeba pro správné nastavení EET evidence. Daňový portál přiděluje čísla 11, 21, 31, 41, 51 atd.
  Podrobný návod včetně obrázků naleznete zde: http://smseet.cz/JakziskatEETcertifikat20161020-3.pdf.

  Jak získat EET certifikát – ve stručných krocích

  Předpokladem pro úspěšné vytvoření EET certifikátu je mít k dispozici přihlašovací údaje k Daňovému portálu a na něm zaregistrovánu aspoň jednu provozovnu.

  Po přihlášení do Daňového portálu na adrese http://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr/eet/vstup.faces přejděte k vytvoření a stažení Vašeho EET certifikátu.
  1. Klikněte na "CERTIFIKÁTY" v červené liště nahoře. (Pokud tuto položku v menu nevidíte, je potřeba nejdříve přidat provozovnu.) Otevře se nová záložka
  2. Klikněte na "NOVÝ CERTIFIKÁT" v červené liště.
  3. Napište heslo certifikátu do políčka "heslo pro soukromý klíč" a klikněte na "Potvrdit". Stránka zobrazí Podání žádosti.
  4. Klikněte na "Odeslat žádost". Po chvíli se zobrazí další stránka.
  5. Klikněte na "Vytvořit exportní soubor".
  6. Stránka Vás opět vyzve k zadání hesla k EET certifikátu - zopakujte heslo a klikněte na "Potvrdit". EET certifikát bude připraven ke stažení.
  7. Klikněte na "Stáhnout exportní soubor".
  Soubor EET certifikátu bude stažen do Vašeho počítače. Najdete jej pravděpodobně ve složce "Stažené soubory".

  Jak získat EET certifikát, podrobný návod: http://smseet.cz/JakziskatEETcertifikat20161020-3.pdf
  Návod k získání EET certifikátu od Ministerstva financí: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/sprava_certifikatu_eet.pdf

  Registrace k EETpro

  Na adrese http://narodnieet.cz/registrace je potřeba kompletně vyplnit formulář a emailem zaslat EET certifikát jako přílohu emailu na adresu podpora@smseet.cz.
  Dále je možno vyplnit plnou moc http://narodnieet.cz/plnamoc.pdf, podepsat ji (podpis není třeba ověřovat) a poslat ji poštou na adresu:

  .

  .


  Užitečné odkazy

  narodnieet.cz

  smseet.cz


  eetcertifikat.cz


  eetplnamoc.cz


  Oficiální stránky k EET Ministerstva financí a Finanční správy ČR

  http://www.etrzby.cz/


  Obsahují např.

  Přehled povinných subjektů, předmět evidence tržeb a harmonogram spuštění.


  Před zahájením evidence tržeb (Autentizační údaje, informace o provozovnách a certifikát.)


  Kdo a jaké tržby eviduje (Kdo eviduje tržby, jaké tržby budou poplatníci evidovat, a které tržby budou z evidence tržeb vyloučené.)


  Co když něco selže


  Metodická linka EET

  Metodické dotazy týkající na EET zodpovídají na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.
  Co musíte udělat, pokud potřebujete EET

  Co musíte udělat, pokud potřebujete EET

  - získat autentizační (přihlašovací) údaje od Finančního úřadu

  • osobně na kterémkoliv Finančním úřadu
  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky 

  - navštívit Daňový portál

  • přihlásit se a změnit heslo, 
  • nastavit Provozovny
  • vytvořit EET Certifikát

  - zaregistrovat se do EETPRO

  • vyplnit dotazník s údaji nutnými pro EET evidenci

  - přečíst si návod a začít evidovat

  • návod:
  • evidovat přes SMS nebo EETterminál

  Podrobnosti zde:

  Se všemi kroky vám dokážeme pomoci.
  • plná moc
  • komunitní podpora
  • placená pomoc

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

  EETpro Vám nabízí:

  SMSEET

  • EET evidence přes SMS zprávy 
  • Nulové investice do zařízení - místo velké pokladny 
  • Pracujte stejně jako dosud - EET jen se SMS, tužkou a papírem

  EETterminál

  • EET evidence přes internet - na počítači, tabletu, chytrém telefonu

  EETÚČTENKA.cz

  • Účtenka, kterou nemusíte tisknout
  • Vám i zákazníkovi přístupná v cloudu 
  • Je možné odkaz na účtenku přepsat na  doklad a také ji poslat zákazníkovi na email či telefon
  • Možnost snadné registrace do Účtenkovky

  EETpro Fórum/Facebook

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.  Co musíte udělat, pokud potřebujete EET

  - získat autentizační (přihlašovací) údaje od Finančního úřadu

  • osobně na kterémkoliv Finančním úřadu
  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky 

  - navštívit Daňový portál

  • přihlásit se a změnit heslo, 
  • nastavit Provozovny
  • vytvořit EET Certifikát

  - zaregistrovat se do EETPRO

  • vyplnit dotazník s údaji nutnými pro EET evidenci

  - přečíst si návod a začít evidovat

  • návod:
  • evidovat přes SMS nebo EETterminál

  Podrobnosti zde:

  Se všemi kroky vám dokážeme pomoci.
  • plná moc
  • komunitní podpora
  • placená pomoc

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
   

  Co musíte udělat, pokud potřebujete EET

  - získat autentizační (přihlašovací) údaje od Finančního úřadu

  • osobně na kterémkoliv Finančním úřadu
  • elektronicky na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky 

  - navštívit Daňový portál

  • přihlásit se a změnit heslo, 
  • nastavit Provozovny
  • vytvořit EET Certifikát

  - zaregistrovat se do EETPRO

  • vyplnit dotazník s údaji nutnými pro EET evidenci

  - přečíst si návod a začít evidovat

  • návod:
  • evidovat přes SMS nebo EETterminál

  Podrobnosti zde:

  Se všemi kroky vám dokážeme pomoci.
  • plná moc
  • komunitní podpora
  • placená pomoc

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt   Registrace EETprofíka