Přihlášení / registrace


Pro přihlášení pokračujte na moje.eetpro.cz, kde naleznete výpis EET evidencí, přehled nastavení a EETterminál pro evidenci přes internet.

Pokud jste se ještě neregistrovali, vyplňte formulář: eetpro.cz/registrace

Pokud si chcete přístup k Daňovému portálu Finanční správy a EET certifikát nechat zařídit od nás, stáhněte si plnou moc.
Tu vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete poštou na adresu, která je v ní uvedena.

Podrobnosti k registraci naleznete zde.